Kurumsal Hesap* Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu Kurumsal Hesap Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Atmaca Apt. No:2/2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca denizmanzarali.com olarak anılacaktır) ile www.denizmanzarali.com sitesinde hesap açmak için işbu “Hesap Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Site”de yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumsal Hesap Sahibi" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
“Site”: www.denizmanzarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan denizmanzarali.com un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
“Kullanıcı”: “Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Hesap Sahibi”: “Site”de hesap açan ve “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.
“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Site”e hesap açan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Hesap Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“Kurumsal Hesap” (“Hesap”): “Kurumsal Hesap Sahibi” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site”deki “Kurumsal Hesap” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, denizmanzarali.com tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve denizmanzarali.com tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Hesap” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan “Kurumsal Hesap Sahibi” olunamaz. “Hesap” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin denizmanzarali.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. denizmanzarali.com gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.
“Mağaza”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Site” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği denizmanzarali.com ürünüdür. “Mağaza”ya sahip olmadan “Site”nin “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.
“Standart Mağaza”: “Mağaza”nın …… yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” : Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2023 yılı Mayıs ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”; “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “Site”nin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.
“Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” : Emlak kategorisinde yer alıp, inşaat ruhsatı ile inşaat projesi yapan Kurumsal Hesap Sahiplerine özel geliştirilmiş “Platinium Ofis” ve “Standart Ofis” tipleri bulunan, 2023 yılı Mayıs ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Proje Satış Ofisi Mağazası”: Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
Kurumsal Hesap Sahibi’nin “Proje Satış Ofisi Mağazası”na sahip olabilmesi ve “Site”nin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için “Platinium Ofis” veya “Standart Ofis” ürünlerinden en az birine sahip olması gerekmektedir.
“Mağaza Sahibi”: “Site”ye bilgilerini girerek “Mağaza” satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Hesap Sahibi”dir.
“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi”nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst sınırı denizmanzarali.com tarafından belirlenecek olup, “Mağaza Kullanıcısı” sayısına ilişkin üst sınırda denizmanzarali.com dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre “Site”ye giriş yapmayan veya “Site”yi kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın hesapları denizmanzarali.com tarafından kapatılabilir.
“denizmanzarali.com Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.com tarafından sunulan uygulamalardır. " denizmanzarali.com "Hizmetler"de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Hesap Sahibi"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.
" denizmanzarali.com Arayüzü": denizmanzarali.com ve "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve denizmanzarali.com "Veri Tabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları denizmanzarali.com’a ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.
“denizmanzarali.com Veri Tabanı”: “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği denizmanzarali.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
“Bana Özel” sayfası: “Standart Mağaza” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.
“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.
“Proje Ofisim”: “Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.
“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
3. “Hesap Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.
İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin denizmanzarali.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içeriklerine, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin denizmanzarali.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4. Kurumsal Hesap Sahibi Olma
4.1 “Mağaza Sahibi” için:
4.1.1 “Kurumsal Hesap Sahibi” olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından “Hesap” başvurusunda bulunmuş olmak ve denizmanzarali.com tarafından işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak, “İlan Verme Kuralları”na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. “DENİZMANZARALİ.COM”, hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da denizmanzarali.com aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya “Mağaza Sahibi” adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.
4.1.2 denizmanzarali.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Hesap Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.
4.1.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Site”de ilan vermek ve denizmanzarali.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.
4.2 “Mağaza Kullanıcısı” için:
4.2.1 “Mağaza Kullanıcısı” daveti, “Mağaza Sahibi”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin denizmanzarali.com üzerinde herhangi bir hesapta tanımlı olmaması gereklidir. “Mağaza Kullanıcısı” olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Kurumsal Hesap” formunu doldurup, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni onaylayarak “Mağaza Kullanıcısı” olabilir.
4.2.2 “Mağaza Kullanıcısı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza Sahibi” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” ile ilişkisini herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki veya “Ofisim”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Mağaza Kullanıcısı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. “Mağaza” Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı”nı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın “Kurumsal Hesap”ı pasif duruma düşecektir.
4.2.3 “Mağaza Kullanıcısı”, sadece bir “Mağaza”nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir “Mağaza” altında “Mağaza Kullanıcısı” olamaz.
4.2.4 “Mağaza Sahibi”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı” “Site”da herhangi bir işlem yapamaz. “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı da pasif hale gelecektir. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.
4.2.5 “Mağaza Kullanıcısı” olan bir hesap sahibi “Mağaza” açamaz. “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Hesap Sahibi”, farklı bir “Mağaza”ya “Mağaza Kullanıcısı” olarak eklenemez.
4.2.6 denizmanzarali.com tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya “Site”ye giriş yapmayan “Kurumsal Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com tarafından “Mağaza Kullanıcısı” olmaktan çıkarılabilir.
4.2.7 Profesyonel Emlak Mağazası’nın kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; “Mağaza”ların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Proje Satış Ofisi Mağazası’nın kullanıcı sayısı ise ilan paketi büyüklüğünden bağımsız 5 kullanıcı olacaktır. Bu hesaplamada “Mağaza Kullanıcısı” sayısına “Mağaza Sahibi” dahil olacaktır.
4.2.8 “Mağaza” kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla Emlak kategorisindeki “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza Kullanıcısı” olanlardan son 6 aydır kurumsal kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yapmayanlar “pasif kullanıcı” olarak kabul edilecek ve “pasif kullanıcı”lar “Mağaza Kullanıcısı” olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 "Kurumsal Hesap Sahibi"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 “Kurumsal Hesap Sahibi", “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hesap Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları okuyup, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”, ”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip olmadan ilan yayınlaması nedeniyle denizmanzarali.com’un zarara uğraması halinde; Denizmanzarali.com’un, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu hakkı saklıdır.
5.1.2 "Kurumsal Hesap Sahibi”, Denizmanzarali.com’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Hesap Sahip”ine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple denizmanzarali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile denizmanzarali.com’a bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri denizmanzarali.com ilgili kişi ya da kuruma verebilir.
5.1.3 "Kurumsal Hesap Sahibi"nin, hesabına girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendisi tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Kurumsal Hesap Sahibi” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin hesabında kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini denizmanzarali.com “Hesabına tanımlamamalıdır. “Kurumsal Hesap Sahibi” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir kullanıcı, şirket, üçüncü kişi ile yazılımsal arayüz vb. ile paylaşamaz. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların ve/veya denizmanzarali.com’un ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. Denizmanzarali.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Hesap Sahibi’ne rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Kurumsal Hesap Sahibi” ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” veya “Mağaza Sahibi” gibi belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi” derhal durumu Site yetkililerine bildirecektir.
5.1.4 "Kurumsal Hesap Sahibi", "Site" dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site"de yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. denizmanzarali.com, " Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından denizmanzarali.com’a iletilen veya "Site" üzerinden “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Hesap” açma aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “denizmanzarali.com”a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde denizmanzarali.com’un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.
5.1.5 "Kurumsal Hesap Sahibi", Denizmanzarali.comun yazılı onayı olmadan işbu “Hesap Sözleşmesi”ni veya bu “Hesap Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” hukuka uygun yöntem ve amaçlarla "Site" üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. "Kurumsal Hesap Sahibi"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Kurumsal Hesap Sahibi", "denizmanzarali.com’un” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki " Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla denizmanzarali.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumsal Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı denizmanzarali.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Denizmanzarali.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır
5.1.7 “DENİZMANZARALİ.COM”, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “denizmanzarali.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, denizmanzarali.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine denizmanzarali.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, "denizmanzarali.com”un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8 denizmanzarali.com tarafından “Kurumsal Hesap Sahibi” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz. denizmanzarali.com’un yapay zeka teknolojisi ile oluşturulmuş S-İlan Klibi denizmanzarali.com kullanıcılarının görüntülemesi için oluşturulmuş olup, sadece www.denizmanzarali.com.com internet sitesi ile mobil uygulamaları üzerinden ilana ayrılan alanda yayınlanabilir, kopyalanamaz, başkaca platformda ya da mecrada kullanılamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Raporlar, ilan klipleri veya benzeri içerikler hakkında işbu madde hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; denizmanzarali.com tarafından hesabı geçici olarak durdurulabilir ya da hesabı kapatılabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi” rapor veya ilan klibi içeriği konusunda denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.9 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Site” veya denizmanzarali.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Site”, denizmanzarali.com ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Site”nin ve “Site”ye ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Site”den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Site”’ye orantısız yük bindirmesi; “Site”’ın kaynak kodlarına veya “DENİZMANZARALİ.COM”’un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Site”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, denizmanzarali.com sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
5.2. "DENİZMANZARALİ.COM"in Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1 "DENİZMANZARALİ.COM", işbu “Hesap Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Site”de belirtilen açıklamalar ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; denizmanzarali.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2 denizmanzarali.com Site’yi ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Site” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. denizmanzarali.com“ Site” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Kurumsal Hesap Sahibi” Site’yi ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Site”yi ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “DENİZMANZARALİ.COM”:
(i) “Kurumsal Hesap Sahibi”’nin “Site” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;
(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;
(iv) “Site” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;
(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;
(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;
(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza”sını ve/veya “Site”yi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Kurumsal Hesap Sahibi” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
5.2.3 “DENİZMANZARALİ.COM”, “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Hesap” açma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Hesap Sahibi” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, denizmanzarali.com un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.
5.2.4 "denizmanzarali.com"un üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya sitelere, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle denizmanzarali.com tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen siteler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen siteler veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "denizmanzarali.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.5 "denizmanzarali.com", "Site"nin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Hesap Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; denizmanzarali.com bu mesajı giren "Kurumsal Hesap Sahibi"nin hesabını herhangi bir bildirim yapmadan kapatabilir. DENİZMANZARALİ.COM, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Kurumsal Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
5.2.6 "DENİZMANZARALİ.COM", ilan sayfaları da dahil olmak üzere “Site”de reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.
5.2.7 "DENİZMANZARALİ.COM"un, denizmanzarali.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”de “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.2.8 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Kurumsal Hesap Sahibi” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; denizmanzarali.com herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir. Hesap kapatma işleminden önce denizmanzarali.com yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için denizmanzarali.com mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması veya geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “denizmanzarali.com”, kendi takdirine bağlı olarak, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Site üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.
5.2.9 "DENİZMANZARALİ.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. DENİZMANZARALİ.COM”u Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “DENİZMANZARALİ.COM”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Site”nin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. denizmanzarali.com ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili denizmanzarali.com herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
6. Gizlilik Politikası
6.1 “DENİZMANZARALİ.COM”, "Site"de "Kurumsal Hesap Sahibi"yle ilgili bilgileri iş bu “Hesap Sözleşmesi” ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. denizmanzarali.com" Kurumsal Hesap Sahibi"ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda giriş yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2 "Hesap Sahibi”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’ye girilen verileri denizmanzarali.com tarafından “Hesap Sözleşmesi” kapsamında; “Site”nin fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. denizmanzarali.com Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve “Hesap Sahibi” için bağlayıcı olur. “Hesap Sahibi” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, DENİZMANZARALİ.COM’dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.
6.3 "Hesap Sahibi”, “Site” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi"nin veya denizmanzarali.com un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, denizmanzarali.com un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Hesap Sahibi”, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde denizmanzarali.com’ un bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4 “Hesap Sahibi”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5 “Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için denizmanzarali.com un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı denizmanzarali.com un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6 “Hesap Sahibi” ilan verirken veya denizmanzarali.com Site’yi kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak denizmanzarali.com un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7 Kurumsal Hesap Sahibi, müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, Denizmanzarali.com un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Fikri Mülkiyet Hakları
“Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı", "DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "DENİZMANZARALİ.COM"un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "DENİZMANZARALİ.COM"a aittir ve/veya denizmanzarali.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır "Hesap Sahibi ", denizmanzarali.com hizmetlerini, denizmanzarali.com bilgilerini ve "denizmanzarali.com"un fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "denizmanzarali.com"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde denizmanzarali.com tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "denizmanzarali.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin akdi ile “DENİZMANZARALİ.COM”, “Site”nin “Hesap Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Kurumsal Hesap Sahibi”’ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.
8. “Hesap Sözleşmesi” Değişiklikleri
"DENİZMANZARALİ.COM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Hesap Sözleşmesi”ni, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Site”de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”, "Hesap Sahibi"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9. Mücbir Sebepler
Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne DENİZMANZARALİ.COM ne de Kurumsal Hesap Sahibi, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler.
Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır.
Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler.
“Kurumsal Hesap Sahibi”, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11. Yürürlük
İşbu “Hesap Sözleşmesi” ve “Hesap Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site”de yer alan kurallar ve şartlar, " Hesap Sahibi"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Hesap Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Hesap Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
12. “Hesap Sözleşmesi”nin Ekleri
“Kurumsal Hesap Sahibi”, işbu “Hesap Sözleşmesi” ile “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz parçası olan eklerin "Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, Ek-6 DENİZMANZARALİ.COM Hizmetler Kategorisi Kuralları, Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları", Ek-8 Reklam Kuralları ve ayrıca “Site”de yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, “Kurumsal Hesap Sahibi” olarak “Hesap Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Site”de yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
EKLER:
Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri
Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
Ek-6 DENİZMANZARALİ.COM Hizmetler Kategorisi Kuralları
Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları
Ek-8 Reklam Kuralları

Ek-1 Kullanım Koşulları
1. KULLANIM KOŞULLARI
www.denizmanzarali.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.denizmanzarali.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle denizmanzarali.com adlı internet sitesi olarak anılacaktır) ve/veya “Hesap Sahibi” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. İşbu denizmanzarali.com adlı internet sitesi sahibi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Atmaca Apt. No:2/2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca denizmanzarali.com olarak anılacaktır)’dir. denizmanzarali.com adlı internet sitesinde sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, denizmanzarali.com tarafından sağlanmaktadır.
1.2. denizmanzarali.com işbu “Kullanım Koşulları”nı, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.denizmanzarali.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. denizmanzarali.com adlı internet sitesi hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve denizmanzarali.com tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.denizmanzarali.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
2. TANIMLAR
denizmanzarali.com adlı internet sitesi: www.denizmanzarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan denizmanzarali.com un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Hesap Sahibi”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesabı olan ve denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri” ("Hizmet"): denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde " Hesap Sahibi"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.com tarafından sunulan uygulamalardır. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili " Hesap Sahibi "nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar denizmanzarali.com adlı internet sitesinden " Hesap Sahibi "ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
"DENİZMANZARALI.COM Arayüzü" : DENİZMANZARALİ.COM ve "Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "DENİZMANZARALİ.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları denizmanzarali.com’a ait olan tasarımlar içerisinde denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı” : denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği denizmanzarali.com’aait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.
3. DENİZMANZARALİ.COM HİZMETLERİ
3.1. "DENİZMANZARALİ.COM", " “Hesap Sahibi” tarafından "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. "DENİZMANZARALİ.COM", “Site” içerisinde "Kullanıcı”ların, " Hesap Sahibi " ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. "DENİZMANZARALİ.COM", “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. "DENİZMANZARALİ.COM", “Site” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Site” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "DENİZMANZARALİ.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
4. DENİZMANZARALİ.COM SİTEI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili denizmanzarali.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. “Site”, "Hesap Sahibi” tarafından "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "DENİZMANZARALİ.COM", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla denizmanzarali.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü denizmanzarali.com un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.3. "KULLANICI" “SİTE” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. "Kullanıcı"lar “Site” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "denizmanzarali.com"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. "Kullanıcı"lar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Hesap Sahibi" veya "denizmanzarali.com"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
4.6. "DENİZMANZARALİ.COM", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Site” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.7. "DENİZMANZARALİ.COM", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. denizmanzarali.com aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. denizmanzarali.com süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.
4.8. DENİZMANZARALİ.COM, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının denizmanzarali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.9. “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "denizmanzarali.com"un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Denizmanzarali.com un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.10. “DENİZMANZARALİ.COM”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “denizmanzarali.com Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, denizmanzarali.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine denizmanzarali.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "Denizmanzarali.com un talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Site"nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar Denizmanzarali.com un takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi DENİZMANZARALİ.COM gerekli gördüğü hallerde ancak “Hesap Sahibi”nin kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmasından sonra Site’nin kullanımına izin verilebilir. "Site"nin ve "Site"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "DENİZMANZARALİ.COM un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “DENİZMANZARALİ.COM”, “Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.12. “Site”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan denizmanzarali.com’un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı", "DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "DENİZMANZARALİ.COM"un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "DENİZMANZARALİ.COM"a ait ve/veya denizmanzarali.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, denizmanzarali.com hizmetlerini, denizmanzarali.com bilgilerini ve "DENİZMANZARALİ.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının DENİZMANZARALİ.COM un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde denizmanzarali.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "DENİZMANZARALİ.COM un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde denizmanzarali.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "DENİZMANZARALİ.COM"; denizmanzarali.com hizmetleri, denizmanzarali.com bilgileri, denizmanzarali.com telif haklarına tabi çalışmaları, denizmanzarali.com ticari markaları, denizmanzarali.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"DENİZMANZARALİ.COM", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda site de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "denizmanzarali.com"un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "denizmanzarali.com"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu "Kullanım Koşulları" denizmanzarali.com tarafından “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Site”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
EK-2 Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde kurulandenizmanzarali.com tarafından yönetilmekte olan https://www.denizmanzarali.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Site”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım Koşulları ve Hesap Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Hesap Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.
“Kurumsal Hesap Sahibi”, davet edeceği Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Hesap sahibi belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:
· Onay alınacağını,
· Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Site’i kullanamayacağını,
· Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.
Denizmanzarali.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.
Denizmanzarali.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın ”Hesap sahibi” olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının Denizmanzarali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Denizmanzarali.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Denizmanzarali.com un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://panel.denizmanzarali.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Denizmanzarali.com un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Ek-3 Denizmanzarali.com Hizmetleri
DENİZMANZARALİ.COM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. Denizmanzarali.com un hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Site”de yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Site”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi denizmanzarali.com tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
1. denizmanzarali.com İlan Hizmetleri
1.1. "Hesap Sahibi", "DENİZMANZARALİ.COM Hesabı" üzerinden denizmanzarali.com tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı’na yükleyecektir.
1.2 "DENİZMANZARALİ.COM", "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Site"de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "DENİZMANZARALİ.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Site”de yayınlayacaktır.
1.3 "DENİZMANZARALİ.COM", “Site”de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Site”de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Hesap Sahibi"ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. denizmanzarali.com bahsi geçen duruma ilişkin " Hesap Sahibi"ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde " Hesap Sahibi" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "DENİZMANZARALİ.COM" dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4 "DENİZMANZARALİ.COM", " Hesap Sahibi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve denizmanzarali.com ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Hesap Sahibi", bu konuda "DENİZMANZARALİ.COM"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
1.5 "Hesap Sahibi", "DENİZMANZARALİ.COM Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.6 "Hesap Sahibi", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.7 "Hesap Sahibi ", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için "DENİZMANZARALİ.COM", “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Hesabını" geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
1.8 "Hesap Sahibi ", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9 "Hesap Sahibi ", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.10 “Hesap Sahibi”, kendisine ait ilanlarını "Site"nin "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Site" üzerinden yayınlayabilir. ”Hesap sahibi”nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Site"nin "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Mağaza Kullanım Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
1.11 “Site”yi kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Site”de sadece bir "Hesap" açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "DENİZMANZARALİ.COM Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin DENİZMANZARALİ.COM tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm "denizmanzarali.com Hesapları", denizmanzarali.com tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının Site'a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının denizmanzarali.com tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "denizmanzarali.com Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını DENİZMANZARALİ.COM saklı tutmaktadır.
2. denizmanzarali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi” olanların denizmanzarali.com adlı internet sitesinin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirim içi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde DENİZMANZARALİ.COM ’a bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “DENİZMANZARALİ.COM ’un Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "DENİZMANZARALİ.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri ile denizmanzarali.com’un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; denizmanzarali.com adlı internet sitesinde ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini DENİZMANZARALİ.COM internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden DENİZMANZARALİ.COM ’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
2.1.2 "Alıcı", Portal" üzerinden denizmanzarali.com internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
2.1.3 "Alıcı", denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "DENİZMANZARALİ.COM ’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; DENİZMANZARALİ.COM ’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. DENİZMANZARALİ.COM , para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, denizmanzarali.com tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DENİZMANZARALİ.COM ’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın denizmanzarali.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "DENİZMANZARALİ.COM ’un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde denizmanzarali.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve hesaba ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu denizmanzarali.com un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "DENİZMANZARALİ.COM ’un Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde denizmanzarali.com’a yapılan taleplere karşı DENİZMANZARALİ.COM ’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DENİZMANZARALİ.COM tarafından yönetilen "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde DENİZMANZARALİ.COM ’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde DENİZMANZARALİ.COM ’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4. denizmanzarali.com Listeleme Hizmeti
4.1 Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com hesabı üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesinin dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından denizmanzarali.com tarafından belirlenen sıra dahilinde denizmanzarali.com ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; denizmanzarali.com veri tabanına gelen sorguların denizmanzarali.com veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Hesap Sahibi” iş bu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş ise; otomatik olarak listelenir. “Hesap Sahibi” ilanların listelemede ilanı farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer alsın isterse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; denizmanzarali.com ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
5. denizmanzarali.com Mağaza Sayfaları Hizmetleri
5.1 ”Hesap Sahibi”nin “DENİZMANZARALİ.COM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin DENİZMANZARALİ.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında “Hesap Sahibi” tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalarda toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Sitenin ilgili bölümünde “Hesap Sahibi”ne yönelik açıklamalarda belirtilir. “Hesap Sahibi” bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.
6. denizmanzarali.com Doping Hizmeti
6.1 ”Hesap Sahibi” Site dahilinde yayınlanan ilanlarına diğer ilanlardan farklı biçimlerde Site kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla denizmanzarali.com tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilir.
6.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Hesap Sahibi” “DENİZMANZARALİ.COM Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilir. İçeriği ve ücreti DENİZMANZARALİ.COM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının “Hesap Sahibi” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde; söz konusu ilan “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin DENİZMANZARALİ.COM kaynaklı sayfa hatalarından ya da DENİZMANZARALİ.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı DENİZMANZARALİ.COM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
6.3 Doping içerik ve ücretleri DENİZMANZARALİ.COM tarafından belirlenir. DENİZMANZARALİ.COM söz konusu içerik ve ücretleri “Site”da duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın “Hesap Sahibi” tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda DENİZMANZARALİ.COM ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (“Hesap Sahibi”ne) ödeme iadesi yapmaz.
6.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Denizmanzarali.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
6.5 DENİZMANZARALİ.COM tarafından “Site”de sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.
7. denizmanzarali.com Ek Hizmetler
“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Site"den duyurulan ve kullanım koşulları “Site”nin ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” denizmanzarali.com tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
8. Kampanyalar ve Teklifler
8.1 “Site”de yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “DENİZMANZARALİ.COM”a aittir. “DENİZMANZARALİ.COM”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”Site”yi kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “DENİZMANZARALİ.COM Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “DENİZMANZARALİ.COM Hesabı” açarak veya mevcut diğer “DENİZMANZARALİ.COM Hesabı”nı kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; hesabı/hesapları denizmanzarali.com tarafından kapatılabilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.
8.2 DENİZMANZARALİ.COM, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Hesap Sahibi”ne kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. DENİZMANZARALİ.COM tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; DENİZMANZARALİ.COM' un herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.
8.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin DENİZMANZARALİ.COM tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
8.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Hesap Sahibi” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.
8.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Hesabın DENİZMANZARALİ.COM tarafından veya “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal Hesap Sahibi olanlar için geçerlidir. İlan girişinde bulunan Hesap Sahibi, mevzuata, ilan verme kurallarına ve Hesap Sözleşmesi’nde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
denizmanzarali.com sitesinde ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. DENİZMANZARALİ.COM, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, sitenin ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Hesap Sahibi”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. denizmanzarali.com ’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya hesap sözleşmesine aykırılık nedeniyle DENİZMANZARALİ.COM tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.
Kullanıcı'lar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden " Hesap Sahibi" veya "DENİZMANZARALİ.COM"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap Sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
İlan verenler, ilanlarından DENİZMANZARALİ.COM tarafından uygun görülenlerin; Denizmanzarali.com un belirleyeceği süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca DENİZMANZARALİ.COM tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
Fiyat Bilgileri özelliği kullanıcılarımızın daha kolay şekilde favoriye aldıkları ilanların fiyat değişikliklerini takip edebilmelerini sağlayan bir özelliktir. Bu özellik tüm ilanlarda gösterilir ancak ilanın fiyat tarihçesinin görüntülenebilmesi için ilanın favoriye eklenmesi gerekmektedir. Favoriye eklenen ilanlardaki fiyat değişikliklerini gösteren Fiyat Bilgileri özelliği kaldırılamaz.
İlan Verme Kuralları - Emlak
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında DENİZMANZARALİ.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri, firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
11. Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
12. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.
13. Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.
14. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir
15. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
16. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır', “kaporası alınmıştır”, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
17. Banka'lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka'lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak Site'de yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal hesap sahipleri Banka'lara ait emlaklar için Sitede ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
18. İlan verme aşamasında, ilana ait denizmanzarali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Denizmanzarali.com.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
19. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Site'deki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
20. Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.
21. Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.
22. İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
23. Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.
24. Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.
25. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
Önemli Bilgilendirmeler:
İlan verilirken girilen adres bilgileri denizmanzarali.com un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
Denizmanzarali.com da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.
Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
"Site": www.denizmanzarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": “Site”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Hesap Sahibi": www.denizmanzarali.com sitesinde hesap oluşturan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Hesap”: Hesap oluşturmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Site"e hesap sahibi olmak için gerekli olan hesap formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, hesap formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve denizmanzarali.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Hesap oluşturma işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Hesap Sahibi " olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Hesap Sahibi".
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Hesap Sahibine” yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Hesap Sahibi ".
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde denizmanzarali.com tarafından sağlanan hizmet.
DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.comt arafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "DENİZMANZARALİ.COM", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. denizmanzarali.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Hesap Sahibi”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, denizmanzarali.com tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Site”den “Hesap Sahibi”ne duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte denizmanzarali.com sitesi üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.
Hesap sahibi Profili değerlendirme sistemi, “Hesap Sahibi” olanlar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Hesap Sahibi” ve "Kullanıcı"ların diğer “Hesap Sahibi” hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Hesap Sahibi” olanların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Hesap sahibi Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Hesap Sahibi”ne ve "DENİZMANZARALİ.COM"a aittir. “Hesap Sahibi” kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece denizmanzarali.com "Hizmet"leri ve "Site"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
”Hesap Sahibi” Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Hesap Sahibi” olanların yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Hesap Sahibi”ne aittir. denizmanzarali.com Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. denizmanzarali.com un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.
“Hesap Sahibi” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Hesap Sahibi Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Hesap Sahibi"ni kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili Denizmanzarali.com un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve Denizmanzarali.com un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatma hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
“Hesap Sahibi”, kendisi için oluşturulmuş profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir “Hesap Sahibi”ne devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Hesap Sahibi”nin kendisi için oluşturulmuş Hesap sahibi profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Hesap Sahibi” Denizmanzarali.com un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabına son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde denizmanzarali.comun söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin denizmanzarali.com hesabını geçici olarak durdurma veya kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın DENİZMANZARALİ.COM'a sunulmuş olması,
2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm DENİZMANZARALİ.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
5. Yorumun DENİZMANZARALİ.COM'a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından denizmanzarali.com’a bildirilmesi,
7. Yorumun link veya script içermesi.
“Hesap Sahibi”nin, DENİZMANZARALİ.COM tarafından sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, DENİZMANZARALİ.COM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.
denizmanzarali.com Hizmetler Kuralları
1. Hesap
1.1. Kurumsal hesap sahibi ‘Denizmanzarali.com. Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) denizmanzarali.com Hizmetler’de Kurumsal hesap sahibi olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2. Kurumsal hesap sahibi denizmanzarali.com un her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirleyeceği hesap bedelini, 30 günde bir denizmanzarali.com’a bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.
1.3. Kurumsal hesap sahibi, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.
1.4. Bireysel denizmanzarali.com hesap sahibi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.
2. Denizmanzarali.com. Hizmetler İşleyişi
2.1. Kurumsal hesap sahipleri, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, DENİZMANZARALİ.COM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi Denizmanzarali.com un herhangi bir Kurumsal hesap sahibini sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal hesap sahibi profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.
2.2. Bireysel hesap sahipleri, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal hesap sahiplerinden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal hesap sahibinin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel hesap sahipleri; Kurumsal hesap sahiplerine verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.
2.3. Bireysel hesap sahibinin Kurumsal hesap sahibine sorduğu soruların yahut Kurumsal hesap sahibi ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde denizmanzarali.com.com hesabı sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal hesap sahibinin hesabı sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel hesap sahipleri tarafından Kurumsal hesap sahipleri hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak DENİZMANZARALİ.COM sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili hesabın iptali söz konusu olabilecektir.
2.4. Kurumsal hesap sahibi, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları DENİZMANZARALİ.COM’a şikayet edebilir.
2.5. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Hesap Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır.
3. Kurumsal Hesabın İptali Koşulları
3.1. Kurumsal Hesap Sahibinin İptal Talebinde Bulunması Durumu
3.1.1. Kurumsal hesap sahibi, hesap aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, hesap iptal talebini DENİZMANZARALİ.COM’a yazılı olarak iletebilir.
3.2. Kurumsal Hesabın Denizmanzarali.com tarafından İptal Edilmesi Halleri
3.2.1. Kurumsal hesap sahibinin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin DENİZMANZARALİ.COM Sitesi Hesap Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, hesap başvurusu ve hesap bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal hesabı Denizmanzarali.com un belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.