Emlak Ofisim Hesap Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve denizmanzarali.com bireysel Hesap Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu denizmazaralı.com EMLAK OFİSİM Hesap Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),
Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Atmaca Apt. No:2/2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca denizmazaralı.com olarak anılacaktır) ile www.denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesap açarken bilgilerini paylaşan hesap sahibi (Bundan böyle kısaca “Hesap Sahibi” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; “Hesap Sahibi”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
“EMLAK OFİSİM”: Hesap Sahibi’ne internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; “Hesap Sahibi” tarafından talep edilmesi halinde “Hesap Sahibi” adına “Hesap Sahibi”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, Denizmazaralı.com Hesap Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.
"Hesap Sahibi": www.denizmazarali.com sitesinde hesap açan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
“site” : www.denizmazarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “denizmazarali.com’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, “denizmazarali.com tarafından site üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Hesap Sahibi", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin denizmanzarali.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Hesap Sahibi” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. “EMLAK OFİSİM” Hizmeti Kullanımı Şartları
4.1.“EMLAK OFİSİM” hizmetinden yalnızca sitede mağazası bulunan “Hesap Sahipleri” faydalanabilir. “Hesap Sahibi”ne ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİM tahsis edilmesi mümkündür. 01/05/2023 tarihinden sonra denizmazarali .com’da hesap sahibi olanlar ücretli olarak web sitesi hizmetinden yararlanabilecek, 01/05/2023 tarihi öncesinde hesap sahibi olmuş olanlar ise; mevcut taahhüt süresi sonunda yenileme yaptıklarında web sitesi hizmetinden ücret ödeyerek yararlanabileceklerdir. Bu amaçla halihazırda web sitesi hizmetinden yararlanmakta olan “Hesap Sahipleri”ne taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut web sitesi tanımlanacak, web sitesi hizmeti ücreti bildirilecektir. “Hesap Sahibi”, tanımlanan web sitesi hizmetini dilerse denizmanzarali.com tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda web sitesi hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak “Hesap Sahibi”nin hesabına eklenecektir. Web sitesi hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında Web sitesi hizmeti ücreti de değişecektir. “denizmazarali.com’un ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.
4.2. “EMLAK OFİSİM” münhasıran “denizmazarali.com’a ait sistem ile “Hesap Sahibi”ne tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. “EMLAK OFİSİM”nin yönetim paneline yalnızca “Hesap Sahibi”nin sitedeki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Hesap Sahibi” sorumlu olur.
4.3. “EMLAK OFİSİM”, “Hesap Sahibi” adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Hesap Sahibi” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “denizmazarali.com tarafından “Hesap Sahibi” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Hesap Sahibi” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Hesap Sahibi” tarafından “denizmazarali.com’a bildirilir; “Hesap Sahibi” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”denizmazarali.com “Hesap Sahibi” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Hesap Sahibi” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “denizmazarali.com’un herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “denizmazarali.com tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “DENİZMAZARALİ.COM tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Hesap Sahibi”ne devredilir. Bu devir dışında “Hesap Sahibi”ne “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan veya “denizmazarali.com’a iletilen veya “denizmazarali.com veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “denizmazarali.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.4. “Hesap Sahibi” tarafından “EMLAK OFİSİM” üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “denizmazarali.com’a gönderilir. “Hesap Sahibi”, “EMLAK OFİSİM” üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Hesap Sahibi”, girişini yaptığı ilanların “denizmazarali.com’un ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.
4.5. “EMLAK OFİSİM” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “EMLAK OFİSİM”, ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “denizmazarali.com’a aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Hesap Sahibi”ne devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM”i kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Hesap Sahibi” “EMLAK OFİSİM” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “denizmazarali.com tarafından belirtilecek şekilde “denizmazarali.com tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “denizmazarali.com’a ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.
4.6. “denizmazarali.com, “EMLAK OFİSİM”nin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “EMLAK OFİSİM”de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “EMLAK OFİSİM”de yaşanan aksaklıklar “Hesap Sahibi” tarafından 02423231234 numaralı “denizmazarali.com” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “denizmazarali.com” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Hesap Sahibi”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “denizmazarali.com” dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1. “Hesap Sahibi”, site üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “EMLAK OFİSİM” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, Denizmazaralı.com Bireysel Hesap Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, sitenin ve “EMLAK OFİSİM”nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.2. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM” ya da site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “denizmazarali.com’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “denizmazarali.com “Hesap Sahibi”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.3. "Hesap Sahipleri"nin, " denizmanzarali.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Hesap Sahipleri"nin sorumluluğundadır. "Hesap Sahipleri", kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer hesap sahiplerinin, denizmanzarali.com’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.4. "Hesap Sahipleri" " EMLAK OFİSİM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " EMLAK OFİSİM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. denizmazarali.com, "Hesap Sahipleri" tarafından denizmanzarali.com’a iletilen veya " EMLAK OFİSİM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.5. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.6. “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Hesap Sahibi” sorumludur. “Hesap Sahibi”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “denizmazarali.com’un herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Hesap Sahibi”ne rücu edilecektir.
5.7. Sitede "Hesap Sahipleri" de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı denizmanzarali.com ve denizmanzarali.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. denizmanzarali.com "Hesap Sahipleri" de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.8 " denizmanzarali.com’un " EMLAK OFİSİM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Hesap Sahipleri"nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. denizmazarali.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Hesap Sahipleri", denizmanzarali.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. denizmazarali.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde denizmazarali.com tarafından yapabilir. " denizmanzarali.com’" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.9. 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet gösteren denizmanzarali.com site üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin sağlanması kapsamında 6698 sayılı Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
EMLAK OFİSİM hizmetinden yararlanan "Hesap Sahibi/hesap sahipleri" müşterilerinden toplamış olduğu kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. “EMLAK OFİSİM” hizmetinden yararlanan “Hesap Sahipleri” Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ve denizmanzarali.com’un üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi
6.1. İşbu sözleşme Hesap Sahibi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Hesap Sahibi”nin Denizmazaralı.com bireysel Hesap Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.
6.2. denizmanzarali.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Hesap Sahibi"nin “Emlak Ofisim” kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve hesabı durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Hesap Sahibi"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun denizmanzarali.com bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun denizmazarali.com tarafından tespit edilmesi veya denizmazarali.com’un ticari kararları veya “denizmazarali.com tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda denizmazarali.com’un kendi iradesi ile verilecektir.
7. Genel Hükümler
7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, denizmazarali.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, denizmazarali.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için denizmazarali.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve denizmazarali.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, Denizmazaralı.com Hesap Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.